Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.

Formålet er at genfortrylle verden med folkeoplysning – den gode – bæredygtige – samtale om demokratiet, samfundsforståelse, nærhed, faglighed og nytænkning.

Inspirationstemaer:

Politisk dannelse – undren, nysgerrighed, fantasi, opmærksomhed.

Politisk dannelse – holdning, handling, ansvar, kritik

Kulturel dannelse – fællesskab, identitet, deltagelse og erfaring

Faglig dannelse – kundskaber, fordybelse,håndværk, interesse og perspektiv