INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

ONSDAG D. 20. APRIL KL. 18.00

Kl. 18.00 Fællesspisning (gratis for medlemmer) men tilmelding nødvendig senest d. 15. april til kontakt@kulturhussoettrup.dk

Ca. Kl. 19.00 Klimabanko.

Oplev en anderledes måde at spille banko. Medbring en præmie fra dit hjem. Genbrug – ikke noget nyt – gerne hjemmelavet, noget du kan undvære – og som du tror vil gøre vinderen glad.

Ca. Kl. 20.00 Generalforsamling

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  4. indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Valg af bestyrelse. På valg er Kaj Laursen, Dorit Bolvig Nielsen og Kirsten Grishauge
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for KulturDebathus Søttrup