Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar2023-04-11T17:17:17+01:00

KULTURDEBATHUS SØTTRUP

Spørgsmål og svar omkring KulturDebathus Søttrup

Vi modtager ofte spørgsmål omkring vort KulturDebathus – og her får du et par eksempler

Formål2022-02-20T20:22:13+01:00

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.

Formålet er at genfortrylle verden med folkeoplysning – den gode – bæredygtige – samtale om demokratiet, samfundsforståelse, nærhed, faglighed og nytænkning.

Inspirationstemaer:

Politisk dannelse – undren, nysgerrighed, fantasi, opmærksomhed.

Politisk dannelse – holdning, handling, ansvar, kritik

Kulturel dannelse – fællesskab, identitet, deltagelse og erfaring

Faglig dannelse – kundskaber, fordybelse,håndværk, interesse og perspektiv

Hvem kan blive medlem?2022-02-23T15:18:59+01:00

Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

Nåede du ikke at blive medlem af foreningen KULTURDEBATHUS SØTTRUP i efteråret, så kan du nå det endnu.

Indbetalt 100 kr. på mobilepay 23 29 31 06 eller til konto 9217 1750106567  (Besked til modtager: kontingent 2022) Hvis du betaler og tilmelder dig inden 28. februar er du meget velkommen til at deltage i vores generalforsamling 3. marts 2022. Se mere under fanen “om os” – Bestyrelsen.

Bestyrelsen?2022-02-20T20:09:31+01:00

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger formand blandt styrelsens medlemmer. Endvidere deltager foreningens skoleleder og 1 – 2 repræsentanter udpeget af og blandt foreningens lærerkreds og øvrige ansatte personer i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Arrangementer med spisning?2022-02-28T12:17:08+01:00

Til en del af vores arrangementer er der mulighed for at deltage i fællesspisning. Ofte starter vi med spisning kl. 18.00, hvis arrangementet er kl. 19.00. Maden leveres fra Hornum Kro. Prisen ligger omkring kr. 100,-

 

Go to Top