• Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet. Formålet er at genfortrylle verden med folkeoplysning – den gode – bæredygtige – samtale om demokratiet, samfundsforståelse, nærhed, faglighed og nytænkning. Inspirationstemaer: Politisk dannelse – undren, nysgerrighed, fantasi, opmærksomhed. Politisk dannelse – holdning, handling, ansvar, […]

    Continue reading
  • Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi. Nåede du ikke at blive medlem af foreningen KULTURDEBATHUS SØTTRUP i efteråret, så kan du nå det endnu. Indbetalt 100 kr. på mobilepay 23 29 31 06 eller til konto 9217 1750106567  (Besked til modtager: kontingent […]

    Continue reading