• Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger formand blandt styrelsens medlemmer. Endvidere deltager foreningens skoleleder og 1 – 2 repræsentanter udpeget af og blandt foreningens lærerkreds og øvrige ansatte personer i bestyrelsens møder uden stemmeret.

    Continue reading