Muterede Myter kalder nysgerrige vækstlags kunstnere i Nordjylland og publikum til at se de færdige værker.