Foredrag med
Mickey Gjerris

Har du set en flodhest?
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00

Mickey Gjerris teolog (PhD) arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Klimaforandringer og artsudryddelse truer både menneskenes samfund og de mange andre væsener, som vi deler denne planet med med. Politikere og erhvervsliv kappes om at have de vådeste drømme om teknologiske løsninger. Løsninger, der mere er ønskedrømme end virkelighed og ikke for alvor forholder sig problemernes årsag.

På den baggrund vil Mickey Gjerris diskutere, hvilken rolle kristendommen har spillet i udviklingen af den vestlige verdens natursyn. Et natursyn, der er en af de væsentligste årsager til det morads, som vi befinder os. Og hvilken rolle kristendommen kan spille, hvis den fortolkes, så resten af skabelsen bliver set som andet og mere end en ressource, der står til vores rådighed.

Entre: 100 kr.

Kl. 18.00 fællesspisning. Pris: 100 kr.

Tilmelding og betaling forud
senest 5 dage før.

Billetter bestilles på kontakt@kulturhussoettrup.dk
Når du har modtaget en bekræftelse betales billetterne via mobilepay 23 29 31 06
(Besked til modtager: 15. marts) eller til konto 9217 1750106567

(Besked til modtager: 15. marts). Først når indbetalingen er modtaget, er tilmeldingen gældende

Arrangementet er støtte af: Vesthimmerlands Kommune, Grundtvigsk Forum, FORA/Lokalforeningspuljen

Foto fra arrangement følger

Når foredraget er afholdt – skrives lidt tekst omkring det.